C1 yetki belgesi nedir, nasıl alınırC1 YETKİ BELGESİ?

C1 yetki belgesi kendi esas iştigal alanı ile ilgili uluslararası/yurt dışı ve yurt içi eşya taşımacılığı yapacaklara verilen bir belge türüdür.

Araçların ticari veya hususi olması önemli değildir. Ticaret odasına kayıtlı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.  Ayrıca şahıslardan vergi mükellefi olma şartı da istenmemektedir. Şirketlerde ise tüm belgelerde olduğu gibi zorunludur.

C1 yetki belgesine, en az bir adet 20 yaşından küçük yük taşımak için imal edilmiş araç eklenmeli ve faaliyet süresi içerisinde de bu şart korunmalıdır. C1 yetki belgesine 20 yaşından büyük araç eklenememektedir.

Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı v.s nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgenin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 540 (beş yüz kırk) günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir.

C1 ile K2 yetki belgesi kapsamı hemen hemen aynıdır. C1 ile K2 arasındaki farkları, C1 in yurtdışına çıkabilmesi,20 yaşından küçük araç eklenememesi ve asgari kapasiteyi 20 yaşından küçük araçla sağlamak diye özetleyebiliriz. C1 yetki belgesi K2 yetki belgesini de kapsamaktadır. C1 ve K2 yetki belgesi fiyatı aynıdır.

Yetki belgesi almış herhangi bir şirkette eğer yabancı uyruklu bir ortak, yönetici varsa noter onaylı pasaport örneği istenmektedir.