Src 3 belgesi

Src 3 Belgesi

Src 3 Belgesi Almak İstiyorum Ne yapmalıyım?

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre ticari olan taşıtı sevk ve idare eden, eşya, kargo ve yolcu taşıyan ticari araç kullanıcılarının alması gereken mesleki yeterlilik belgesine ‘SRC’ denir. SRC Belgesi, SRC1, SRC2, SRC3, SRC4, SRC5 olmak üzere taşıma türüne göre kendi içerisinde bölümlere ayrılır.

Src3 Belgesi  Nedir?

SRC3, uluslararası ve yurtiçi eşya, kargo ve yük taşıyan, kamyon, çekici, panelvan, kamyonet ve tır kullanan, eşya ve yük taşımak için imal edilmiş diğer ticari araç sürücülerinin alması gereken belgedir.

Src3 Belgesi Kimler Alabilir?

SRC3 Belgesine sahip olmak isteyen sürücülerin 19 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmaları gerekir. Uluslararası taşımalarda ticari taşıtı kullanacak sürücünün uyuşturucu, silah, insan, gümrük kaçakçılığı ve terör örgütü suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları gerekmektedir.

Src 3 Belgesi Sahipleri Hangi Araçları Kullanabilir?

SRC3 Belgesi sahipleri, yurtiçi ve yurtdışında sürücü belgesinin yettiği tır, kamyon da dahil olmak üzere tüm yük, eşya ve kargo taşıma araçlarını kullanabilir. Sürücüler SRC3 Belgesi’nin yanı sıra kullandıkları ticari taşıtın türüne göre alınmış ve kendilerine ait sürücü belgesi ve psikoteknik raporu da bulundurmak zorundadır. SRC3 Belgesi’ne sahip olanlar SRC4 Belgesi’ni de almış olarak kabul edilirler.

Src3 Belgesi Yaş sınırı

Aranan 66 yaş sınırı 04.05.2016 tarihli, 29702 sayılı Resmi Gazete’de 66 olarak değiştirilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı’nın son genelgesine göre 25.02.2003 yılından önce ehliyet alan herkes, ehliyet sınıfına bakılmaksızın eğitime ve sınava katılmadan SRC Belgesi’ne sahip olabilir. B Sınıfı ehliyet belgesine sahip olan sürücülerde aranan en az 90 gün çalıştığını belirten sosyal güvenlik kurumlarından alınmış belge zorunluluğu kaldırılmıştır.

Src 3 Belgesi eğitimi Kaç Saattir?

SRC3 Belgesi’ne sahip olmak isteyen ticari taşıt sürücülerinin alması gereken toplam eğitim süresi  43  saatlik eğitimini tamamlayan ya da doğrudan belge almaya hak kazanan sürücüler ilgili bakanlık tarafından belirlenen sınava katılarak %70 oranında başarı sağladıkları takdirde bu belgeyi almaya hak kazanırlar. 100 puan üzerinden değerlendirilen bu sınav toplam 40 sorudan oluşur ve en az 28 sorunun doğru cevaplanmış olması gerekir.

istanbul psikoteknik

İstanbul Psikoteknik Raporu Nedir?

SRC Belgelerinin yanında alınması gereken, kişinin belirli bir işe uygun olup olmadığını test etmek amacıyla simülatör ve psikolog eşliğinde Sağlık Bakanlığı denetiminde yapılan ve 1 saat süren değerlendirme sonucu verilen karar raporuna psikoteknik rapor denir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre bu raporun her 5 yılda bir ilgili sağlık kuruluşundan alınması zorunludur.

İstanbul Psikoteknik Raporu Kimler Alabilir?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Psikoteknik Raporu’nu Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında çalışan ve çalıştırılan sürücülerden; kullandığı taşıta uygun sürücü belgesi olan, ilgili mevzuata göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olan, otobüs kullanacaklar için 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olan, tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin ilgili mevzuata göre eğitim aldıklarına dair belgeye sahip olan, uyuşturucu, silah, insan, gümrük kaçakçılığı ve terör örgütü suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmayan sürücüler alabilir.

İstanbul Psikoteknik Raporun Amacı

Bu raporla birlikte sürücülerin zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza, muhakeme), psikomotor yeteneklerinin ve becerilerinin (göz, el, ayak koordinasyonu ve tepki hızı), davranış ve tutumlarının, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin (saldırganlık, sorumluluk, kendini kontrol edebilme ve risk alma) ölçülmesi amaçlanır.

Psikoteknik Rapor alımı için öngörülen süre 60 dakikadır. Bu süreden daha az dakikada alınmış olan bütün raporlar geçersiz sayılır. Bu belgeyi almak için 3 resim, kimlik fotokopisi ve ehliyet fotokopisiyle birlikte psikoteknik raporu verecek olan büroya başvuru yapmanız gerekir.

İstanbul Psikoteknik Rapor Yenileme

Psikoteknik Raporu almak için uygun görülen taşıt sürücüler rapor bitim tarihinden en az 15 gün önceden yeni rapor almak için başvuruda bulunmalıdır ve bu raporu her 5 yılda bir yenilemek zorundadır.

İstanbul Psikoteknik Raporu Neden Alınır?

Bu rapor, psikolojik yetersizlikleri nedeniyle trafikte tehlike yaratacak sürücülerin teşhis edilmesine, sürücülerin kişisel beceri ve tutumlarına ilişkin farkındalık sağlamalarına, trafikte seyahat eden halkı tehlikelerden korumaya ve uzun vadede risk altındaki sürücülere davranışlarını değiştirme şansı verecek çeşitli rehabilitasyon programları oluşturarak toplumun sürücülük kültürünü iyileştirmeye yardımcı olur.

post

SRC NEDİR

        Src Belgesi Nedir?

Src Belgesi :Nasıl Alınır

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre ticari olan taşıtı sevk ve idare eden, eşya, kargo ve yolcu taşıyan ticari araç kullanıcılarının alması gereken mesleki yeterlilik belgesine ‘SRC’ denir. SRC Belgesi, SRC1, SRC2, SRC3, SRC4, SRC5 olmak üzere taşıma türüne göre kendi içerisinde bölümlere ayrılır.

SRC1 Belgesi, Uluslararası yolcu taşıma için kullanılacak gerekli belge türüdür. Bu belgeye sahip olmak için aranan şartlar ilgili bakanlıkça yayınlanan genelge ile belirlenir. Belgeye sahip olmak için verilen eğitim süresi 32 saattir.

SRC1 belgesine sahip olacak ve yolcu taşımada çalışacak taşıt sürücüsünün 26-66 yaşları arasında, otobüs kullanacakların 26 yaşından gün almış, minibüs kullanacakların 19 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmaları gerekir. Uluslararası taşımalarda çalışacak taşıt sürücüsünün uyuşturucu, silah, insan, gümrük kaçakçılığı ve terör örgütü suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları gerekir.

SRC1 Belgesi sahipleri, yurtiçi ve yurtdışında ait sürücü belgelerinin yettiği minibüs ve otobüs de dahil olmak üzere tüm ticari araçları kullanabilirler. SRC1 Belgesi’ne sahip olarak taşıma yapacak sürücülerin kendilerine ait sürücü belgelerinin yanında, Psikoteknik Raporu’na da sahip olmaları gerekir. SRC1 Belgesi’ne sahip sürücüler SRC2 Belgesi’ni de almış olarak kabul edilirler.

SRC Belgesi’nde aranan 66 yaş sınırı 04.05.2016 tarihli, 29702 sayılı Resmi Gazete ’de 66 olarak değiştirilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı’nın son genelgesine göre 25.02.2003 yılından önce ehliyet alan herkes, ehliyet sınıfına bakılmaksızın eğitime ve sınava katılmadan SRC Belgesi’ne sahip olabilir.

Kurs hizmeti alarak SRC Belgesi’ne sahip olacak olan sürücülerin 36 saatlik eğitimi tamamlamış olmaları durumunda, ilgili bakanlığın belirlediği sınava katılarak %60 oranında başarı sağlamaları gerekir. Sınav toplam 40 sorudan oluşmaktadır. 40 sorudan 28 soruya doğru cevap veren sürücüler SRC1 Belgesi’ni almaya hak kazanır.

K3 Yetki Belgesi

K 3 BELGESİ

K3 BELGESİ NEDİR ?

K3 yetki belgesi ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak şahıs ve şirketlere verilen bir belge türüdür. Belge alma şartları şahıs ve şirketler ile aynıdır.  K3 yetki belgesine eklenecek araçların kullanım amacı bilgisi ticari olması şarttır. Bu yetki belgesi ile yalnızca ev ve büro eşyası taşınabilir. K3 yetki belgesi ile nakliyecilik yapılamaz.

K3 yetki belgesi almak isteyen şahıs ve şirketlerin vergi mükellefi olması, 20 yaşından küçük en az iki adet birim taşıt ile 45 tonu sağlaması,Ticaret veya Esnaf odasına kayıtlı olması ve en az 5.000 TL sermayeye sahip olması gereklidir. 20 yaşından büyük araçlar asgari kapasite hesabına dahil edilmemektedir. 45 tonluk asgari kapasite sağlandıktan sonra 20 yaşından büyük araç eklenebilir. Yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı v.s nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgenin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 540 (beş yüz kırk) günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir.

Şahıs veya şirketler yetki belgesi aldıktan sonraki 6 aylık sürede Mesleki Yeterlilik Belgesi şartından muaftır. K3 belgesi almış şahıs veya şirketlerin en az bir adet Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgeye sahip birisini istihdam etmeleri gerekmektedir. Mesleki Yeterlilik Beglesi (ODY veya ÜDY) olmayan şahıs veya şirketlere idari para cesazı düzenlenmektedir. Bu ceza bir seferlik olmayıp MYB olmadığı tespit edilip ceza düzenlendikten sonraki 30. gün tekrar düzenlenebilmektedir.

Yetki beglesi almak isteyen şahıslarda şahsın, şirketlerde ise sahip ortak ve yöneticilerin  Yönetmelikte belirtilen suçlardan ceza almamış olması gereklidir. Yönetmelikte belirtilen suçlardan ceza alınmış ise şahıs veya şirketlere belge düzenlenmemektedir.

K3 yetki belgesi almak için gereken evraklara Gerekli Evraklar  bizimle  irtibata geçebilirsiniz

el: (0212) 515 89 25-info@ersasrc.com

K2 Yetki Belgesi

k2 yetki belgesi

K Belgesi, yurtiçinde eşya taşımacılığı yapan gerçek veya tüzel vergi mükelleflerine verilir. Kamyon ve kamyonet türü araçlara sahip olan, araç türü olarak ruhsatta kamyonet olarak belirtilmiş tüm araçlar şirket adına kayıtlı ya da şahıs şirketi adına kayıtlı durumdaysa ve ticari maksatla bu tür taşıtları kullanan, vergi levhasına sahip herkes K2 Yetki Belgesi almak durumundadır.

Bu tür araçlar için taşımacılık yapılıp yapılmadığı kontrol edilemez olduğundan şirket sahipleri ruhsata kamyonet türünde kayıtlı araçları ile taşıma yapmıyor olsalar dahi K2 Yetki Belgesi’ni almak zorundadırlar. Araçlarını otomobil maksadı dışında kullanmayacak olanlar ve vergi levhasına sahip olmayanlar bu belgeye sahip olmak zorunda değildir.

30.04.2010 tarihinden itibaren K2 belgesi olmadan taşıma yapan veya yeni taşıtlarını mevcut K2 Belgesi’ne kaydettirmeyen araç sahipleri için 1.426 TL para cezası uygulanır.

K2 Belgesi sadece kendisiyle ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari taşıma yapmayacak gerçek veya tüzel kişilere verilir. Yıldızlı K2 Belgesi ise eşya taşımacılığı yapacak ancak taşıma yapacağı ticari aracın yüklü ağırlığının toplamı 3,5 tonu geçmeyecek, ticari taşıma yapmayan gerçek ve tüzel kişilere verilir.

K3 Belgesi ticari amaçla ev ve büro taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesidir.  Yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ticari araçlarda asgari kapasite şartı aranmaz. Araç faaliyeti süresi boyunca 19 yaşından küçük olmalıdır. K3 Belgesine sahip olacak sürücünün bu belgeye kayıt ettireceği ticari aracın veya araçların muayenesinin yapılmış olması zorunludur.

 

SRC 4 Belgesi

 

SRC 4 BELGESİ NEDİR ?

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre ticari olan taşıtı sevk ve idare eden, eşya, kargo ve yolcu taşıyan ticari araç kullanıcılarının alması gereken mesleki yeterlilik belgesine ‘SRC’ denir. SRC Belgesi, SRC1, SRC2, SRC3, SRC4, SRC5 olmak üzere taşıma türüne göre kendi içerisinde bölümlere ayrılır.

SRC3, uluslararası ve yurtiçi eşya, kargo ve yük taşıyan, kamyon, çekici, panelvan, kamyonet ve tır kullanan, eşya ve yük taşımak için imal edilmiş diğer ticari araç sürücülerinin alması gereken belgedir.

SRC3 Belgesine sahip olmak isteyen sürücülerin 19 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmaları gerekir. Uluslararası taşımalarda ticari taşıtı kullanacak sürücünün uyuşturucu, silah, insan, gümrük kaçakçılığı ve terör örgütü suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları gerekmektedir.

SRC3 Belgesi sahipleri, yurtiçi ve yurtdışında sürücü belgesinin yettiği tır, kamyon da dahil olmak üzere tüm yük, eşya ve kargo taşıma araçlarını kullanabilir. Sürücüler SRC3 Belgesi’nin yanı sıra kullandıkları ticari taşıtın türüne göre alınmış ve kendilerine ait sürücü belgesi ve psikoteknik raporu da bulundurmak zorundadır. SRC3 Belgesi’ne sahip olan sürücüler SRC4 Belgesi’ni de almış olarak kabul edilirler.

SRC Belgesi’nde aranan 63 yaş sınırı 04.05.2016 tarihli, 29702 sayılı Resmi Gazete’de 66 olarak değiştirilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı’nın son genelgesine göre 25.02.2003 yılından önce ehliyet alan herkes, ehliyet sınıfına bakılmaksızın eğitime ve sınava katılmadan SRC Belgesi’ne sahip olabilir. B Sınıfı ehliyet belgesine sahip olan sürücülerde aranan en az 90 gün çalıştığını belirten sosyal güvenlik kurumlarından alınmış belge zorunluluğu kaldırılmıştır.

SRC3 Belgesi’ne sahip olmak isteyen ticari taşıt sürücülerinin alması gereken toplam eğitim süresi 32 saattir. 32 saatlik eğitimini tamamlayan ya da doğrudan belge almaya hak kazanan sürücüler ilgili bakanlık tarafından belirlenen sınava katılarak %60 oranında başarı sağladıkları takdirde bu belgeyi almaya hak kazanırlar. 100 puan üzerinden değerlendirilen bu sınav toplam 50 sorudan oluşur ve en az 30 sorunun doğru cevaplanmış olması gerekir.

 

SRC 3 Belgesi

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre ticari olan taşıtı sevk ve idare eden, eşya, kargo ve yolcu taşıyan ticari araç kullanıcılarının alması gereken mesleki yeterlilik belgesine ‘SRC’ denir. SRC Belgesi, SRC1, SRC2, SRC3, SRC4, SRC5 olmak üzere taşıma türüne göre kendi içerisinde bölümlere ayrılır.

SRC3, uluslararası ve yurtiçi eşya, kargo ve yük taşıyan, kamyon, çekici, panelvan, kamyonet ve tır kullanan, eşya ve yük taşımak için imal edilmiş diğer ticari araç sürücülerinin alması gereken belgedir.

SRC3 Belgesine sahip olmak isteyen sürücülerin 19 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmaları gerekir. Uluslararası taşımalarda ticari taşıtı kullanacak sürücünün uyuşturucu, silah, insan, gümrük kaçakçılığı ve terör örgütü suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları gerekmektedir.

SRC3 Belgesi sahipleri, yurtiçi ve yurtdışında sürücü belgesinin yettiği tır, kamyon da dahil olmak üzere tüm yük, eşya ve kargo taşıma araçlarını kullanabilir. Sürücüler SRC3 Belgesi’nin yanı sıra kullandıkları ticari taşıtın türüne göre alınmış ve kendilerine ait sürücü belgesi ve psikoteknik raporu da bulundurmak zorundadır. SRC3 Belgesi’ne sahip olan sürücüler SRC4 Belgesi’ni de almış olarak kabul edilirler.

SRC Belgesi’nde aranan 63 yaş sınırı 04.05.2016 tarihli, 29702 sayılı Resmi Gazete’de 66 olarak değiştirilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı’nın son genelgesine göre 25.02.2003 yılından önce ehliyet alan herkes, ehliyet sınıfına bakılmaksızın eğitime ve sınava katılmadan SRC Belgesi’ne sahip olabilir. B Sınıfı ehliyet belgesine sahip olan sürücülerde aranan en az 90 gün çalıştığını belirten sosyal güvenlik kurumlarından alınmış belge zorunluluğu kaldırılmıştır.

SRC3 Belgesi’ne sahip olmak isteyen ticari taşıt sürücülerinin alması gereken toplam eğitim süresi 32 saattir. 32 saatlik eğitimini tamamlayan ya da doğrudan belge almaya hak kazanan sürücüler ilgili bakanlık tarafından belirlenen sınava katılarak %60 oranında başarı sağladıkları takdirde bu belgeyi almaya hak kazanırlar. 100 puan üzerinden değerlendirilen bu sınav toplam 50 sorudan oluşur ve en az 30 sorunun doğru cevaplanmış olması gerekir.

 

 

SRC 2 Belgesi Nedir

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre ticari olan taşıtı sevk ve idare eden, eşya, kargo ve yolcu taşıyan ticari araç kullanıcılarının alması gereken mesleki yeterlilik belgesine ‘SRC’ denir. SRC Belgesi, SRC1, SRC2, SRC3, SRC4, SRC5 olmak üzere taşıma türüne göre kendi içerisinde bölümlere ayrılır.

SRC2 Belgesi, Yurtiçi yolcu taşımada kullanılacak olan gerekli belge türüdür. Diğer SRC belgeleri gibi bu belgeye sahip olmak için aranan şartlar ilgili bakanlık tarafından yayınlanan genelge ile belirlenir.

SRC2 Belgesi’ni personel taşımacılığı yapan, il, ilçe ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan, öğrenci servisi, ticari taksi ve dolmuş kullanan ve yolcu taşımak için imal edilmiş diğer ticari araçları kullanan sürücüler alabilir.

SRC2 Belgesi’ni kullanarak yolcu taşıması yapacak olan ticari taşıt sürücüsünün otobüs kullanacak ise 26, minibüs kullanacak ise 19 yaşından gün almış olması ve 66 yaşından gün almamış olması gerekir.

SRC2 Belgesi sahipleri yurtiçinde sürücü belgelerinin yettiği tüm ticari taşıma araçlarını kullanabilirler. SRC1 Belgesi’ne sahip olan ticari taşıt sürücüleri, SRC2 Belgesi’ni de almış olarak kabul edilir. SRC2 Belgesi’nin yanında kullanacakları ticari taşıt türüne göre sürücü belgesine ve psikoteknik rapora da sahip olmaları gerekir.

SRC Belgesi’nde aranan 63 yaş sınırı 04.05.2016 tarihli, 29702 sayılı Resmi Gazete’de 66 olarak değiştirilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı’nın son genelgesine göre 25.02.2003 yılından önce ehliyet alan herkes, ehliyet sınıfına bakılmaksızın eğitime ve sınava katılmadan SRC Belgesi’ne sahip olabilir. B Sınıfı ehliyet belgesine sahip olan sürücülerde aranan en az 90 gün çalıştığını belirten sosyal güvenlik kurumlarından alınmış belge zorunluluğu kaldırılmıştır.

SRC2 Belgesi’ne sahip olmak isteyen ticari taşıt sürücülerinin alması gereken toplam eğitim süresi 28 saattir. Doğrudan SRC Belgesi almaya hak kazanmış veya 28 saatlik eğitimini tamamlamış olan sürücüler ilgili bakanlık tarafından belirlenen sınava katılarak %60 oranında başarı sağladıkları takdirde SRC2 Belgesi’ni almaya hak kazanırlar. Sınav toplamda 50 sorudan oluşur, toplamda 30 soruya doğru cevap veren sürücüler, 100 puan üzerinden en az 60 aldıkları takdirde bu belgeye sahip olurlar.

post

SRC 1 Belgesi

Bu belgeyi Uluslar arası yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücüler alır. Eğitim süresi toplam 32 saattir.

Src1 belgesini kimler alır?

  • Uluslararası ve Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapanlar,
  • Personel taşımacılığı yapanlar,
  • Öğrenci Servisi çekenler,
  • Yolcu taşımak için imal edilmiş bir ticari aracı kullanan sürücülerin Src2 Belgesine sahip olmaları zorunludur.

Src1 belgesinin kapsamı;

  • Src1 Belgesini alanlar Src 2 belgesini de  almış kabul edilir.
  • Src1 Belgesini alanlar hem yurtdışı, hem de yurtiçi yolcu taşımacılığı yapabilirler .

SRC 1 ULUSLARARASI YOLCU  TAŞIMACILIĞI