Src 3 belgesi

Src 3 Belgesi

Src 3 Belgesi Almak İstiyorum Ne yapmalıyım?

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre ticari olan taşıtı sevk ve idare eden, eşya, kargo ve yolcu taşıyan ticari araç kullanıcılarının alması gereken mesleki yeterlilik belgesine ‘SRC’ denir. SRC Belgesi, SRC1, SRC2, SRC3, SRC4, SRC5 olmak üzere taşıma türüne göre kendi içerisinde bölümlere ayrılır.

Src3 Belgesi  Nedir?

SRC3, uluslararası ve yurtiçi eşya, kargo ve yük taşıyan, kamyon, çekici, panelvan, kamyonet ve tır kullanan, eşya ve yük taşımak için imal edilmiş diğer ticari araç sürücülerinin alması gereken belgedir.

Src3 Belgesi Kimler Alabilir?

SRC3 Belgesine sahip olmak isteyen sürücülerin 19 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmaları gerekir. Uluslararası taşımalarda ticari taşıtı kullanacak sürücünün uyuşturucu, silah, insan, gümrük kaçakçılığı ve terör örgütü suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları gerekmektedir.

Src 3 Belgesi Sahipleri Hangi Araçları Kullanabilir?

SRC3 Belgesi sahipleri, yurtiçi ve yurtdışında sürücü belgesinin yettiği tır, kamyon da dahil olmak üzere tüm yük, eşya ve kargo taşıma araçlarını kullanabilir. Sürücüler SRC3 Belgesi’nin yanı sıra kullandıkları ticari taşıtın türüne göre alınmış ve kendilerine ait sürücü belgesi ve psikoteknik raporu da bulundurmak zorundadır. SRC3 Belgesi’ne sahip olanlar SRC4 Belgesi’ni de almış olarak kabul edilirler.

Src3 Belgesi Yaş sınırı

Aranan 66 yaş sınırı 04.05.2016 tarihli, 29702 sayılı Resmi Gazete’de 66 olarak değiştirilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı’nın son genelgesine göre 25.02.2003 yılından önce ehliyet alan herkes, ehliyet sınıfına bakılmaksızın eğitime ve sınava katılmadan SRC Belgesi’ne sahip olabilir. B Sınıfı ehliyet belgesine sahip olan sürücülerde aranan en az 90 gün çalıştığını belirten sosyal güvenlik kurumlarından alınmış belge zorunluluğu kaldırılmıştır.

Src 3 Belgesi eğitimi Kaç Saattir?

SRC3 Belgesi’ne sahip olmak isteyen ticari taşıt sürücülerinin alması gereken toplam eğitim süresi  43  saatlik eğitimini tamamlayan ya da doğrudan belge almaya hak kazanan sürücüler ilgili bakanlık tarafından belirlenen sınava katılarak %70 oranında başarı sağladıkları takdirde bu belgeyi almaya hak kazanırlar. 100 puan üzerinden değerlendirilen bu sınav toplam 40 sorudan oluşur ve en az 28 sorunun doğru cevaplanmış olması gerekir.

istanbul psikoteknik

İstanbul Psikoteknik Raporu Nedir?

SRC Belgelerinin yanında alınması gereken, kişinin belirli bir işe uygun olup olmadığını test etmek amacıyla simülatör ve psikolog eşliğinde Sağlık Bakanlığı denetiminde yapılan ve 1 saat süren değerlendirme sonucu verilen karar raporuna psikoteknik rapor denir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre bu raporun her 5 yılda bir ilgili sağlık kuruluşundan alınması zorunludur.

İstanbul Psikoteknik Raporu Kimler Alabilir?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Psikoteknik Raporu’nu Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında çalışan ve çalıştırılan sürücülerden; kullandığı taşıta uygun sürücü belgesi olan, ilgili mevzuata göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olan, otobüs kullanacaklar için 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olan, tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin ilgili mevzuata göre eğitim aldıklarına dair belgeye sahip olan, uyuşturucu, silah, insan, gümrük kaçakçılığı ve terör örgütü suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmayan sürücüler alabilir.

İstanbul Psikoteknik Raporun Amacı

Bu raporla birlikte sürücülerin zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza, muhakeme), psikomotor yeteneklerinin ve becerilerinin (göz, el, ayak koordinasyonu ve tepki hızı), davranış ve tutumlarının, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin (saldırganlık, sorumluluk, kendini kontrol edebilme ve risk alma) ölçülmesi amaçlanır.

Psikoteknik Rapor alımı için öngörülen süre 60 dakikadır. Bu süreden daha az dakikada alınmış olan bütün raporlar geçersiz sayılır. Bu belgeyi almak için 3 resim, kimlik fotokopisi ve ehliyet fotokopisiyle birlikte psikoteknik raporu verecek olan büroya başvuru yapmanız gerekir.

İstanbul Psikoteknik Rapor Yenileme

Psikoteknik Raporu almak için uygun görülen taşıt sürücüler rapor bitim tarihinden en az 15 gün önceden yeni rapor almak için başvuruda bulunmalıdır ve bu raporu her 5 yılda bir yenilemek zorundadır.

İstanbul Psikoteknik Raporu Neden Alınır?

Bu rapor, psikolojik yetersizlikleri nedeniyle trafikte tehlike yaratacak sürücülerin teşhis edilmesine, sürücülerin kişisel beceri ve tutumlarına ilişkin farkındalık sağlamalarına, trafikte seyahat eden halkı tehlikelerden korumaya ve uzun vadede risk altındaki sürücülere davranışlarını değiştirme şansı verecek çeşitli rehabilitasyon programları oluşturarak toplumun sürücülük kültürünü iyileştirmeye yardımcı olur.

post

SRC NEDİR

        Src Belgesi Nedir?

Src Belgesi :Nasıl Alınır

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre ticari olan taşıtı sevk ve idare eden, eşya, kargo ve yolcu taşıyan ticari araç kullanıcılarının alması gereken mesleki yeterlilik belgesine ‘SRC’ denir. SRC Belgesi, SRC1, SRC2, SRC3, SRC4, SRC5 olmak üzere taşıma türüne göre kendi içerisinde bölümlere ayrılır.

SRC1 Belgesi, Uluslararası yolcu taşıma için kullanılacak gerekli belge türüdür. Bu belgeye sahip olmak için aranan şartlar ilgili bakanlıkça yayınlanan genelge ile belirlenir. Belgeye sahip olmak için verilen eğitim süresi 32 saattir.

SRC1 belgesine sahip olacak ve yolcu taşımada çalışacak taşıt sürücüsünün 26-66 yaşları arasında, otobüs kullanacakların 26 yaşından gün almış, minibüs kullanacakların 19 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmaları gerekir. Uluslararası taşımalarda çalışacak taşıt sürücüsünün uyuşturucu, silah, insan, gümrük kaçakçılığı ve terör örgütü suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları gerekir.

SRC1 Belgesi sahipleri, yurtiçi ve yurtdışında ait sürücü belgelerinin yettiği minibüs ve otobüs de dahil olmak üzere tüm ticari araçları kullanabilirler. SRC1 Belgesi’ne sahip olarak taşıma yapacak sürücülerin kendilerine ait sürücü belgelerinin yanında, Psikoteknik Raporu’na da sahip olmaları gerekir. SRC1 Belgesi’ne sahip sürücüler SRC2 Belgesi’ni de almış olarak kabul edilirler.

SRC Belgesi’nde aranan 66 yaş sınırı 04.05.2016 tarihli, 29702 sayılı Resmi Gazete ’de 66 olarak değiştirilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı’nın son genelgesine göre 25.02.2003 yılından önce ehliyet alan herkes, ehliyet sınıfına bakılmaksızın eğitime ve sınava katılmadan SRC Belgesi’ne sahip olabilir.

Kurs hizmeti alarak SRC Belgesi’ne sahip olacak olan sürücülerin 36 saatlik eğitimi tamamlamış olmaları durumunda, ilgili bakanlığın belirlediği sınava katılarak %60 oranında başarı sağlamaları gerekir. Sınav toplam 40 sorudan oluşmaktadır. 40 sorudan 28 soruya doğru cevap veren sürücüler SRC1 Belgesi’ni almaya hak kazanır.

K1 Yetki Belgesi

K1 BELGESİ

K1 yetki belgesi nedir, nasıl alınır?

 

 

 

Yurtiçinde eşya taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen yetki belgesine K Belgesi denir. K Belgesi taşıma türüne göre kendi içerisinde yıldızlı K1, K1, yıldızlı K2 ve K2 olmak üzere dörde ayrılır.

K1 yetki belgesi sahiplerinin kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır. Ancak uluslarası taşımacılık dolayısıyla muayenesi geciken araçlar bu durumu belgelediği takdirde yurtiçine girişinden itibaren 30 gün içerisinde araç muayenesini yaptırabilir.

Şahıslar için K1 Belgesi;

K1 Belgesi, yurtiçinde ticari amaçla taşıma yapacak kişilere verilir. K1 Yetki Belgesi’ne sahip olmak için başvuran gerçek kişilerin ticari olarak kayıtlı ve tescil edilmiş, eşya taşımak için imal edilen en az 1 adet özmal taşıta sahip olmaları gerekir. Taşıtların azami yüklü ağırlıklarının en az 35 tondan az olmaması ve en az 10.000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları da aranan şartlar arasındadır.Yalnızca il ve ilçe arası taşıma yapmak için başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz. Bu kişilere %75 indirim uygulanır.

Tüzel kişiler için K1 Belgesi;

Başvuran tüzel kişilerin ve kooperatiflerin ticari olarak kayıtlı ve tescil edilmiş ve eşya taşımak için imal edilen en az 3 adet özmal taşıta sahip olmaları gerekir. Taşıtların azami yük ağırlıklarını toplamı 110 tondan az olmamalıdır ve en az 10.000 TL sermaye veya şirket sermayesine sahip olunmalıdırç

K1 Belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak özmal taşıtın ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması gerekir. K1 türü yetki belgelerinde asgari kapasite dışında kaydedilecek araçlar için yaş şartı aranmaz.

Şehir içi ticari eşya ve yük taşıma yapan gerçek ve tüzel vergi mükellefleri, yüklü ağırlığı 3.5 tonu aşmayan araçlar için Yıldızlı K1 Yetki Belgesi almak zorundadır ve bu durumda asgari taşıma kapasitesi şartı aranmaz. 1 adet özmala( kamyonet türü araçlar için) sahip vergi mükellefleri için K1 Yetki Belgesi %90 indirimli olarak uygulanır. K1 Yetki Belgesi sahipleri başkalarına ait araçları kiralayamazlar.

K1 Belgesine sahip araçların taşımacılık faaliyetleri için SRC3 ve SRC4 belgeleri yanında psikoteknik rapor bulundurmaları da zorunludur.