post

Güngören SRC Kursu

Güngören SRC Kursu olarak SRC belgesi hakkında gereken tüm bilgilere ulaşabileceğiniz bir kaynak oluşturmak üzere ilk olarak SRC Belgesi Nedir?  Neden SRC Belgesi Almak Gerekir? SRC Belgesi almak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir? SRC Belgesi Çeşitleri Nelerdir? Gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

SRC Nedir? Neden SRC Belgesi Almak Gereklidir?

SRC Belgesi ticari amaçla araç kullanan kişilerin alması gerekli olan mesleki yeterliliğini ispatlayan bir belge türüdür. Ticari amaçla araç kullanan kişilerin yük ve yolcu taşımacılığı yapmak için 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca SRC Belgesi sahibi olmaları şartı getirilmiştir.

Bu durumda SRC Belgesi olmayan kişilerin ticari amaçla yük ve yolcu taşıması durumunda cezai işleme tabi tutulacağı aşikârdır.

SRC Belgesi Almak İçin Yapılması Gerekenler

SRC Belgesi almak için yapılması gerekenler denince ilk akla gelen bir eğitim sürecidir. Güngören SRC Kursu bu belge için özel olarak eğitim vermektedir. Eğitim sürecinden sonra ise bir değerlendirme sınavı yapılır. Sınav sonunda başarılı olan kimseler, SRC belgesi almaya hak kazanırlar.

Ancak 25 Şubat 2002 tarihinden daha eski tarihli sürücü belgesine sahip olanlar Ulaştırma Bakanlığı’na bizzat müracaat ederek sınava girmeden SRC belgesi alabilirler.

SRC Belgesi Çeşitleri Nelerdir?

SRC Belgesi çeşitleri yapılacak olan taşıma işinin muhteviyatına göre değişiklik göstermektedir.

 • SRC1: Uluslararası yapılacak olan ticari amaçla yolcu taşıma işi için alınması gereken belgedir.
 • SRC 2: Yurt içi ticari yolcu taşımacılığı için alınması gereken belgedir.
 • SRC 3: Uluslararası yük ve eşya taşıma işini yapmak için alınması gereken belgedir.
 • SRC 4: Yurt içinde yapılacak olan yük ve eşya taşıma işini gerçekleştirmek için alınması gereken belgedir.

Güngören SRC Kursu İçin Başvuru

Güngören SRC kursu başvuru için gereken belgeler şu şekilde sıralanmıştır:

 • Kursu almak istediğine dair dilekçe
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • TC Kimlik numarası
 • Yabancılar için pasaport fotokopisi
 • Sürücüler için ehliyet fotokopisi
 • Son mezun olduğu okulun mezuniyet belgesi
post

Güneşli SRC Kursu

Güneşli SRC Kursu, ticari araç sürücülerinin alması gereken mesleki yeterliliklerini ispatlayan bir belge çeşididir. 4925 Sayılı Karayolları Yönetmeliği’ne göre 25 Şubat 2002 senesinden önce ehliyet almaya hak kazanan kimselerin bu sınava girmeden daha sonraki bir tarihte ehliyet alan kimselerin eğitimden hemen sonra hem yazılı hem de uygulamalı sınava girmeleri gerekir.

SRC Belge Türleri

SRC belge türleri yapılacak olan taşımacılık türüne göre farklılık göstermektedir. Güneşli SRC Kursu olarak, bu belge türlerinin tamamında eğitim vermekteyiz.

SRC1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücülerin alması gereken SRC belge türüdür.

SRC 2 Belgesi: Yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücülerin alması gereken SRC belge türüdür.

SRC 3 Belgesi: Uluslararası kargo, yük ve eşya taşımacılığı yapacak olan sürücülerin sahip olması gereken belgedir.

SRC 4 Belgesi: Yurt İçinde yük, eşya ve kargo taşımacılığı yapacak olan sürücülerin alması gereken belgedir.

Güneçli SRC Kursu Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Güneşli SRC Kursu için gerekli belgeler yine karayolları 4925 sayılı yönetmeliğe göre düzenlenir. Bunun ile birlikte ilk olarak alınmak istenilen kursa yönelik başvuru dilekçesinin yazılması gerektiğidir. Güneşli SRC Kursu bu dilekçeyi yönetmeliğe uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Adayların ise yalnızca imza atmaları gerekir.

Bunun sonrasında ise iki adet vesikalık fotoğraf ve sürücü belgesi ile beraber kimlik fotokopisi gerekir. Yabancılar için pasaport fotokopisi ve sürücü belgesi fotokopilerini vermeleri ise yeterli olur. Belgeler tamamlandıktan sonra ise eğitim bölümüne geçilir.

SRC Kursu Sınavı

Görülen dersler sonunda merkezi sınav sistemi tarafından yapılan yazılı sınavın ardından uygulama sınavı yapılmaktadır. Ancak yazılı sınavda başarılı olamayanlar uygulama sınavına giremezler.. Her iki sınavda da başarılı olanlar SRC belgesi almaya hak kazanırlar.

 

 

post

Cevizlibağ SRC Kursu

Cevizlibağ SRC Kursu olarak SRC belgesi hakkında gerekli bütün bilgilere ulaşabileceğiniz bir kaynak oluşturmak için en başta SRC Belgesi Nedir? Neden SRC Belgesi Almak Gerekir? SRC Belgesi almak için yapılması gerekenler nelerdir? SRC Belgesi Çeşitleri nelerdir? Gibi soruların yanıtlarını sizler için vereceğiz.

SRC Nedir? Neden SRC Belgesi Almak Gerekir?

SRC Belgesi ticari amaç ile araç kullanan kimselerin alması gereken mesleki yeterliliği ispatlayan bir belge türü olarak bilinir. Ticari amaç ile araç kullanan kimselerin yük ve yolcu taşımacılığı yapabilme amacı ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği başlığı altında SRC Belgesi sahibi olmaları şartı bulunur.

Bu nedenden dolayı SRC Belgesi bulunmayan kimselerin ticari amaç ile yük ve yolcu taşımacılığı yapmaları durumunda cezai işleme tabii tutulacakları kesindir.

Cevizlibağ SRC Kursu SRC Belgesi Çeşitleri

Cevizlibağ SRC Kursu ile bütün SRC belge tiplerini alabilmeniz mümkündür. Her belge türünde gerekli olan eğitim verilmektedir. 4925 sayılı Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nde belge türleri belirlenmiştir.

SRC 1 : Uluslararası yollarda yolcu taşımacılığı alanında çalışmakta olan sürücüler tarafından alınması gerekli olan belge türüdür.

SRC 2: Bu belge türü ülke içinde yapılan yolcu taşımacılığında çalışan sürücülerin sahip olması gereken yeterlilik belgesidir.

SRC 3: uluslararası karayollarında yük, eşya ve kargo taşıyan sürücülerin sahip olması gereken mesleki yeterliliğine dair olan ispat belgesidir.

SRC 4: yurt içinde eşya, kargo ve yük taşımacılığı sektöründe çalışan sürücüler için düzenlenen belgedir.

SRC Sınavı

SRC sınavı giriş belgesi Cevizlibağ SRC Kursu tarafından kursiyerlerimize temin edilmektedir. Sınav iki aşamadan oluşur. İlk aşama yazılı sınavdır. Bu sınavdan geçer puan alanlar uygulama sınavına girmeye hak kazanır. Uygulama sınavında başarılı olanlar SRC belgesi alabilirler.

post

Bakırköy SRC Kursu

Bakırköy SRC kursu ile ticari taşımacılık için gerekli olan SRC belgesini kolay bir şekilde almak mümkündür. Eğitim için kursiyerlerimize özel bir şekilde düzenlemiş olduğumuz esnek ders saatleri hatta belki de online eğitim ile SRC belgesi eğitimlerine katılmak mümkün olabilir.

SRC Belgesi Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Bakırköy SRC kursu aracılığı ile alınması gereken SRC Belgesi ülke içinde ya da ülke dışında yük, eşya ya da yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin sahip olması gereken ve mesleğinde yeterli olduğunu gösteren belgedir. Taşımacılık işinin içeriği ve kapsama alanına bağlı şekilde belge türleri de değişkenlik gösterir. Karayolları tarafından düzenlenmekte olan ilgili yönetmeliğine göre ise SRC belgeleri 4 grup içinde değerlendirilerek verilir.

SRC1 BELGESİ: Uluslararası alanda yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin sahip olması gereken belgedir.

SRC 2 BELGESİ: Ülke içinde yolcu taşımacılığı işi yapan sürücülerin alması gereken mesleki anlamdaki yeterliliklerini gösteren belgelerdir.

SRC 3 BELGESİ: Uluslararası yollarda ticari anlamda yük ya ad eşya taşıyan sürücülerin sahip olması gereken mesleki anlamdaki yeterlilik belgesidir.

SRC 4 BELGESİ: Ülke içinde eşya ya da yük taşımacılığı alanında çalışan araç sürücülerinin alması gereken meslek anlamındaki yeterlilik belgesine verilen isimdir.

Sınavsız SRC Belgesi Alınır Mı?

Sınavsız SRC belgesi alınr mı? sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Biz Bakırköy SRC kursu olarak bu konuda da gerekli yönlendirmeleri yapmaktayız. Eğer 25 Şubat 2003 tarihinden önce ehliyet alanlara sınav şartı kaldırılmıştır. Bu tarihten önce ehliyet alanlar, e- devlet üzerinden “muafiyetli SRC” şeklinde yapılan arama sonucundaki yönlendirmelere uyarak belli bir harç ödendikten sonra alabilmektediler.

post

Bahçelievler SRC Kursu

Bahçelievler SRC Kursu olarak, başvuru şartlarını taşıyan 60 yaşından küçük ve sürücü belgesine sahip olan herkese SRC belgesi için eğitim vermekteyiz. E-B-C-D sınıfı fark etmeden 25.02.2003 tarihinden sonra ehliyet almış olan herkes eğitime ve sınava tabii tutulur.

Sınava Girmeden SRC Belgesi Alma

Bunun için yapılması gerekenler ise ehliyet tarihlerine göre farklılık gösterir. Eğer aday ehliyetini 25.02.2003 tarihinden önce almış ise sınava girmeden SRC belgesi alması mümkün olabilir. Bunun için yapılması gereken E- devlet üzerinden müracaat etmektir. Sonrasında gelen mesajla devlet bankalarının ATM lerinden SRC harcı yatırılır ve SRC belgesi size tanımlanır.

SRC Belge Türleri

SRC belge türleri Karayolları ilgili yönetmeliğince belirtilmiştir. Belge türlerinin çeşitlenmesinde yolcu ve yük taşımacılığı çeşitleri etki etmektedir. Bunun yanında yurt içi ve yurt dışı karayollarında gerçekleştirilen taşımacılık faaliyetleri de önemli etkendir. SRC 1 ve SRC 3 Uluslararası alanda taşımacılık alanındaki ticari faaliyetler için gerekliyken SRC 2 ve SRC 4 Yurt içinde yapılan taşımacılık faaliyetleri için gereklidir. Bahçelievler SRC Kursu olarak bu belge türlerinin tamamında kursiyerlerimize yardımcı olmaktayız.

SRC Belgesi Sınavı

02.05.2003 tarihinden sonra ehliyet alan kimseler ise Bahçelievler SRC Kursu bünyesinde yer alan eğitimlerden faydalanarak sınava girerler. Çoktan seçmeli ve test usulü ile yapılan sınav içerisinde 60 puan ve üzeri not alan kimseler uygulamalı sınava girmeye hak kazanır. Uygulamalı sınav içerisinde tam üç adet video gösterilir ve bunlar ile ilgili sorular sorulur. Sınavı geçen kimseler ise SRC belgesi almaya hak kazanır.

post

Bağcılar SRC Kursu

Adaylar tarafından en çok maruz kaldığımız ve başvuran adayların en çok yanıtını aradığı soruların başında” hangi SRC belgesini almalıyım” sorusu gelir. Bu sorunun yanıtı ise yine Karayolları Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

 • SRC 1 BELGESİ: Uluslararası mecralarda yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin alması gereken SRC belgesidir.
 • SRC 2 BELGESİ: Yurt içinde ticari amaç ile yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken belge türüdür.
 • SRC 3 BELGESİ: Uluslararası olarak yapılan yük ve eşya taşıma işlemlerinde araç sürücüsü olarak çalışan kimselerin alması gereken belgelerdir.
 • SRC 4 BELGESİ: Yurt içinde ticari amaç ile yapılan yük ve eşya taşıma faaliyetlerini gerçekleştiren sürücülerin alması gereken bir belge türüdür.

Sınava Girmeden SRC Belgesi Alma

Bağcılar SRC Kursu olarak sınava girmeden önce SRC belgesi alma konusunda da oldukça yardımcı olur. 25 Şubat 2002 tarihinden evvel ehliyet alan ticari sürücüler sınava kesinlik ile girmek zorunda değildirler. Hatta eğitime dahi katılma gibi zorunlulukları bulunmaz. E- devlet üzerinden arama butonuna “muafiyetli SRC belgesi” yazmak yeterli olur. Yapılan yönlendirmelerle başvuru tamamlanır. Sonrasında devlet bankalarına yatırılan belge harcı ile belge almaya hak kazandığınızı ifade eden mesaj size gelecektir.

Bağcılar SRC Kursu SRC Sınavı

Bağcılar SRC kursu, SRC sınavı için eğitim verme konusunda en yetkin kurumlardan birisidir. Her türlü soru tipi ve gerekli derslerin donanımı adaylara verilmektedir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar. Uygulama sınavında 3 adet videolu soru bulunmaktadır. Her iki sınavda da başarılı olanlar DRC belgesi almaya hak kazanır.