K1 BELGESİ

K1 yetki belgesi nedir, nasıl alınır?

 

 

 

Yurtiçinde eşya taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen yetki belgesine K Belgesi denir. K Belgesi taşıma türüne göre kendi içerisinde yıldızlı K1, K1, yıldızlı K2 ve K2 olmak üzere dörde ayrılır.

K1 yetki belgesi sahiplerinin kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır. Ancak uluslarası taşımacılık dolayısıyla muayenesi geciken araçlar bu durumu belgelediği takdirde yurtiçine girişinden itibaren 30 gün içerisinde araç muayenesini yaptırabilir.

Şahıslar için K1 Belgesi;

K1 Belgesi, yurtiçinde ticari amaçla taşıma yapacak kişilere verilir. K1 Yetki Belgesi’ne sahip olmak için başvuran gerçek kişilerin ticari olarak kayıtlı ve tescil edilmiş, eşya taşımak için imal edilen en az 1 adet özmal taşıta sahip olmaları gerekir. Taşıtların azami yüklü ağırlıklarının en az 35 tondan az olmaması ve en az 10.000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları da aranan şartlar arasındadır.Yalnızca il ve ilçe arası taşıma yapmak için başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz. Bu kişilere %75 indirim uygulanır.

Tüzel kişiler için K1 Belgesi;

Başvuran tüzel kişilerin ve kooperatiflerin ticari olarak kayıtlı ve tescil edilmiş ve eşya taşımak için imal edilen en az 3 adet özmal taşıta sahip olmaları gerekir. Taşıtların azami yük ağırlıklarını toplamı 110 tondan az olmamalıdır ve en az 10.000 TL sermaye veya şirket sermayesine sahip olunmalıdırç

K1 Belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak özmal taşıtın ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması gerekir. K1 türü yetki belgelerinde asgari kapasite dışında kaydedilecek araçlar için yaş şartı aranmaz.

Şehir içi ticari eşya ve yük taşıma yapan gerçek ve tüzel vergi mükellefleri, yüklü ağırlığı 3.5 tonu aşmayan araçlar için Yıldızlı K1 Yetki Belgesi almak zorundadır ve bu durumda asgari taşıma kapasitesi şartı aranmaz. 1 adet özmala( kamyonet türü araçlar için) sahip vergi mükellefleri için K1 Yetki Belgesi %90 indirimli olarak uygulanır. K1 Yetki Belgesi sahipleri başkalarına ait araçları kiralayamazlar.

K1 Belgesine sahip araçların taşımacılık faaliyetleri için SRC3 ve SRC4 belgeleri yanında psikoteknik rapor bulundurmaları da zorunludur.