0%

ODY DENEME 4

1 - Sollama  esnasında aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?

2 - Karayolunda kullanılabilen motorlu/motorsuz veya dizel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?

3 - Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon,çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım hangisidir?

4 - Sürücüsünden başka an az 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu araca ne denir?

5 - Aşağıdakilerden hangisi öğrenmedir?

6 - Sürücüsünden başka 8 ile 14 oturma yeri olan ve insan taşımak üzere imal edilmiş olan motorlu araca ne denir?

7 - Ailemizden edindiğimiz eğitim, yaşadığımız toplum kuralları ve kendi deneyimlerimiz Freud’un hangi kişilik öğesinin oluşumunu örnekler?

8 - En az dört tekerlekli olan ve yük taşımada kullanılan motorlu araçlar hangi sınıf araçlardır?

9 - Karşımızdaki kişi üzüntülüyse onun üzüntüsünü anlamak ……………., üzüntüsünü yaşamak ise ……………dir.Bu cümleyi tamamlamak için noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

10 - İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş olan motorlu araçlara ne denir?

11 - Latince’de hareket etme anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

12 - Aşağıdakilerden hangisi araçların kullanım amacıdır?

13 - Özgüveni kazanmak ve geliştirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

14 - Şarj sisteminin görevi nedir?

15 - Yeni aldığınız bir kazağı giydiğiniz zaman arkadaşlarınız ” kazağın çok güzel, sana çok yakışmış” derse, o kazağı giyme davranışınız devam eder.  Bu örnek hangi öğrenme türünü ifade eder?

16 - Farların görevi nedir?

17 - Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

18 - Aşağıdakilerden hangisi aracın günlük bakımında yapılmaz?

19 - Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Stres karşısında insanlarda bedensel ve psikolojik düzeyde bir dizi olay gerçekleşir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi stresin psikolojik belirtisi arasında sayılabilir?

20 - Aşağıdakilerden hangisi aracın günlük bakımında yapılır?

21 - Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin konuları içerisinde yer almaz?

22 - Aşağıdakilerden hangisi aracın haftalık bakımında yapılır

23 - Karayolu taşımacılığında Çalışma ve dinlenme Sürelerine ilişkin sözleşme ( 153 sayılı İLO sözleşmesi) kimleri kapsamaktadır?

24 - Aracın aylık bakımında hangisi yapılır?

25 - Aşağıdakilerden hangisinde “ Hız sınırlayıcı cihaz” bulunmak zorundadır?

26 - Aşağıdakilerden hangisi aracın altı aylık ve yıllık bakımında yapılır?

27 - Aşağıdakilerden hangisinde “ Sürücü çalışma belgesi” aranmaz?

28 - Aracın 6 aylık ve yıllık bakımında hangisi yapılır?

29 - Aşağıdakilerden hangisinde  takoğraf cihazı bulundurma zorunluluğu aranmaz?

30 - Aşağıdakilerden hangisi ekonomik araç kullanmanın bakımla ilgili kısımlarından değildir?

31 - Yük ve yolcu taşıması yapan araç şoförleri aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

32 - Aşağıdakilerden hangisi ekonomik araç kullanımını sağlamaz?

33 - Takoğraf cihazı hangi amaçla kullanılır?

34 - Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimini arttırmaz?

35 - Takoğraf cihazı bulundurma sorumluluğu kime aittir?

36 - Aracın düz bir istikamette gidebilmesi hangi ayarla mümkündür?

37 - Aşağıdaki araçların hangilerinde “ takoğraf cihazı” kullanmak zorunludur?

38 - Ayak frenine basıldığında aracın hangi tekerlekleri durur?

39 - Birleşik iki hafta araç kullanma süresinden sonra kaç günlük hafta tatili kullanma zorunluluğu vardır?

40 - Aşağıdakilerden hangisinin yakıt tasarrufu ile ilgisi yoktur?

Your score is