/40

ODY DENEME 3

1 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre; “C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine” asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

2 - Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

3 - Hangi taşıtlar; “Türkiye sınırları dahilinde iki nokta arasında” taşıma yapamazlar?

4 - Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık faaliyetlerinin genel kurallarından değildir?

5 - “Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacakların” alması gereken yetki belgesi türü hangisidir?

6 - Taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

7 - P2 yetki belgesi sahipleri; “yurtiçi yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde”hangi yetki belgesi sahibinin taşıtlarını da kullanabilirler?

8 - Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9 - Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya “ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri”, ne zaman Ulaştırma Bakanlığı’na bildirmekle yükümlüdürler?

10 - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11 - Hangi tehlikeli maddeler 4.3 sınıfına aittir?

12 - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

13 - “Hangi tehlikeli madde ile yüklü olan paketler” taşınmaya alınamaz?

14 - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre etkin pişmanlık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

15 - iki ilk yardımcı“kalp masajı ile suni solunumu birlikte uygulayacak ise”, sırayla yapılacak işlemler hangi şekilde sürdürülür?

16 - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, yolcu beraberinde getirilen kaçak eşya ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

17 - “Suni solunum sonucu” tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

18 - Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlardan değildir?

19 - “şok pozisyonunda” hastanın ayaklarını yukarı kaldırmanın yararı aşağıdakilerden hangisidir?

20 - Türkiye Cumhuriyetinin İran’a açılmasını sağlayan sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir?

21 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

22 - Suriye’ye gerçekleştiren giriş çıkışlarda hangi sınır kapısı tercih edilir?

23 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

24 - Geçiş ücretlerinin tahsilâtı aşağıdaki bakanlıklardan hangisi tarafından yapılır?

25 - Toplam Kalite Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi “görülemeyen/ölçülemeyen sorunlardan” birisi değildir?

26 - Sarp Sınır Kapısı aşağıdaki lokasyonların hangisinde bulunur?

27 - Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-ġubat-Mart aylarında Verilebilecek azami süre nedir?

28 - Ağrı –Doğu Beyazıt’ta bulunan sınır kapımız aşağıdakilerden hangisidir?

29 - Aşağıdakilerden hangisi “müşteri ilişkileri yönetimi açısından” olumsuz eylem olarak kabul edilmektedir?

30 - Aşağıdakilerden hangisi Eşya için gereken belgelerden değildir?

31 - Aşağıdakilerden hangisi “müşteri ilişkileri yönetimi açısından” olumlu eylem olarak kabul edilmektedir?

32 - Aşağıdakilerden Hangisi Uluslararası Taşımalarda Geçiş belgelerinden muaf tutulur?

33 - Aşağıdakilerden hangisi “Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM)’nin stratejilerinden” değildir?

34 - Derince hangi ilimiz sınırları içinde bulunan önemli bir yükleme-boşaltma noktasıdır?

35 - “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre” aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

36 - Aliağa hangi ilimiz sınırları içinde bulunan yükleme boşaltma noktasıdır?

37 - “Sigortanın hangi şartlarda yapıldığını ve sigortanın başladığını belirleyen belge” aşağıdakilerden hangisidir?

38 - Güzergâh belirleme yetkisi hangi devlet kuruluşunun görevidir?

39 - Anayasa’ya göre, aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” den değildir?

40 - Nisan-Mayıs Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında verilebilecek azami süre nedir?

Your score is