/40

ODY DENEME SORULARI 5

1 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

2 - ADR'ye göre, Sınıf 1 hangi tehlikeli madde sınıfını ifade etmektedir?

3 - Tescil edilmemiş olan araçları satın alan araç sahipleri, ne kadar süre içinde aracı kendi adına tescil ettirmek zorundadır?

4 - Anayasaya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?

5 - Türkiye’de ikamet etmeyen ancak kazancını Türkiye’de elde eden kişilerin mükellefiyeti nedir?

6 - Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

7 - Aşağıdakilerden hangisi gelir üzerinden alınan bir vergidir?

8 - CMR sözleşmesine göre eşyanın teslimi ile ilgili olarak mahkeme, kasdi fena hareket hükmüne varmışsa kayıp, hasar, zarar ve gecikmelerin yarattığı kayıpların tazmini için mahkemeye en geç ne kadar süre sonra başvurulabilir?

9 - Türk Ticaret Kanunu’na göre, gerçek şahıslardan bilanço esasına göre tacir olan, aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda değildir? 

10 - Aşağıdakilerden hangisi nakdi kredi değildir?

11 - Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?

12 - Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

13 - Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

14 - İşletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını gösteren oran hangisidir?

15 - Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

16 - Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin Gümrük idaresine bildirilmesine ne denir?

17 - Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

18 - Bir fatura kapsamındaki eşyanın çeşitli cins, nevi ve ağırlıktaki kaplara konulması halinde her kapta ne kadar eşyanın bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

19 - Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol çemberlerinin uygulanmasında bulunan aşamalardan değildir?

20 - Kalbin durması halinde kazazedeye kaç dakika içinde kalp masajı yapılırsa yararlı olur?

21 - Yetki belgesinde kayıtlı ve karayolu taşıtı onay belgesine sahip özmal ve kiralık araç sayılarının TIR karnesi kotası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

22 - Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun yönetim sürecine sağlamış olduğu katkılardan biri değildir ?

23 - TIR sözleşmesi uygulama esaslarına göre TIR karnelerinin (4, 6, 14, 20 yapraklı) geçerlilik süresi, TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren kaç gündür?

24 - Deneme süreli iş sözleşme süresi en fazla kaç ay yapılabilir?

25 - Aşağıdakilerden hangisi sevk irsaliyesinin özelliklerinden değildir?

26 - Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

27 - Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedi değildir?

28 - Taşımacılıkla ilgili işleri yürütmekle görevli genel müdürlük aşağıdakilerden hangisidir? 

29 - TEU ne anlama gelir?

30 - Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya gaz haldeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşitidir?

31 - Aşağıdaki Taşıma Modları içerisinde hangisi en hızlı transit süreye sahiptir?

32 - Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

33 - Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?

34 - Aşağıdaki seçeneklerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir?

35 - Karayolu taşımacılığında parsiyel yüklemenin fiyatlandırılmasında aşağıdaki unsurlardan hangisi önemli değildir?

36 - Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi'nin (CRM) stratejik ortaklık konularından birisidir?

37 - Aşağıdakilerden hangisi sigorta işlemlerinde kullanılan belgelerden birisi değildir?

38 - 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisi sadece Türk vatandaşları için yurtiçi turlar düzenleme yetkisine sahiptir?

39 - Bir ürünün pazarda çok iyi tanınır duruma geldiği ve satışların artmayı sürdürdüğü aşama aşağıdakilerden hangisidir?

40 - Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi'nin (CRM) stratejik ortaklık konularından birisidir?

Your score is