Sürücünün trafikte ne kadar dikkatli olduğunu belgeleyen, Psikolog Dr. nezaretinde ve simülatör cihaz eşliğinde bir saatlik dikkat testi sonucu verilen mesleki belgedir.

Madde 60-e
Sürücülerinin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları  gerekmektedir.

Psikoteknik değerlendirme; sürücülerin sürüşle ilgili özel bilişsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımını sağlayan standart testlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı bir değerlendirme sistemidir. Temel bilişsel beceriler “dikkat, algı, bellek, izleme ve muhakeme” ve psikomotor beceriler ise “el-ayak-göz koordinasyonu, tepki zamanı, çevresel görüş, hız mesafe tahmini ve çarpışma zamanı tahmini” olarak tanımlanabilir. Bu becerilere sahip olmanın, kurallara uygun karar vererek ve doğru motor hareketleri yaparak kazalardan kaçınabilme ve araç kullanabilmenin ilk basamağı olduğu söylenebilir.

Avrupa ‘da psikoteknik değerlendirmenin kullanımına baktığımızda; psikoteknik değerlendirmenin gelişmiş ülkelerde sürücülük becerilerinde yaşa bağlı zayıflamanın meydana gelmesi nedeniyle yaşlı sürücülere mecburi hale geldiği, yolcu ve eşya(emtia) taşımacılığı yapan profesyonel sürücülerin araç kullanma beceri düzeylerini bilgisayar destekli testlerle kanıtlanmak zorunda oldukları ve ceza puanını aşan sürücülerin psikoteknik değerlendirmeyi geçmek mecburiyetinde oldukları görülmektedir.

Psikoteknik değerlendirme merkezinde;
Görsel ve işitsel uyaranlara doğru tepki hızları,
Muhakeme yetenekleri,
Periferal görme alanları ve ikili işlem becerileri,
İki el koordinasyonu,
Seçici ve sürekli dikkat düzeyleri,
El ayak göz koordinasyonları,
Hız ve mesafe tahmin becerileri,
Görsel algılama ve takip becerileri
değerlendirilmekteDİR.