/40

Src 4 Deneme Sınavı 2

1. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından değildir?

2. İş nedir?

3. Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır?

4. Lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizili olan P 295 / 82 R22,5 ibare lastiğin hangi kısmının ölçümüdür?

5. “İşi yapacak kişi ile yapılacak işin amacına göre yapılmasını sağlamak için yapılması gerekenlerin önceden değerlendirilmesidir.” Tanımı yapılan aşağıdakilerden hangisidir?

6. Lastiğin jantı saran kısmına ne ad verilir?

7. Yüklü veya yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçülere ne ad verilir?

8. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

9. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

10. Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?

11. Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

12. Aşağıdakilerden hangisi, şehirlerarası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur?

13. Aşağıdakilerden hangisi sabırsız sürücünün özelliklerinden değildir?

14. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını BİLE BİLE SÜREKLİ KORNA ÇALARAK, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

15. Hangisi Mobil İzleme Sisteminin sağladığı avantajlardandır?

16. Parsiyel yük ne demektir?

17. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

18. Hızı 90 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

19. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı İKİNCİ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

20. Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

21. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

22. Otobüs, Minibüs, Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

23. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

24. Aşağıdakilerden hangisi daha BÜYÜK ÖLÇEKLİ haritalardır?

25. Aracın uzun farları yakıldığında gösterge panelinde hangi renk lamba yanar?

26. Motor çalışırken yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa arıza aşağıdakilerin hangisi olabilir?

27. Aracın sinyal lambalarından biri yanıyor diğeri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

28.Motoru çalışmayan araçta, flaşörleri açık uzun bir süre park halinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

29.“Sıkılı yumruk, dudakların sıkılması, burundan gürültülü soluma” hangi duygunun yaşandığını gösterir?

30. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

31.Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

32. Gümrük Kanunu’na göre özet beyanı kim verir?

33.Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanma şekli nasıl olur?

34. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırma süresi ne kadardır?

35. Fiziki haritalarda ormanlık, çalılık, meyvelik gibi yerler hangi renk ile gösterilmiştir?

36. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı içerisinde yer alır?

37. Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunla düzenlenmiştir?

38. Taşımacılar, hangi tür yük taşımacılığında yetki belgesine ilave olarak izin almak zorundadır?

39. Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

40.Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır?

Your score is