SRC 4 DENEME SINAVI 4

1. Aşağıdakilerden hangisi kurşun kirliliğinin en önemli kaynağıdır?

2. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

3. Aşağıdakilerden hangisi iş organizasyonu yapılırken belge kontrolü işlerinden değildir?

4. Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmak veya fren yapmanın etkileri ne olur?

5. Aşağıdakilerden hangisi özellikli yüklerden değildir?

6. Araç kullanırken araçta taşınan yük için en büyük fiziksel etki ne zaman meydana gelir?

7. Lastik Havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

8. 186.AETR Sözleşmesi ve trafik kanununa sürücünün hafta tatili minimum ne kadar olmak zorundadır?

9.Kamyon, otobüs ve çekicilerde hangi cihazın bulundurulması zorunludur?

10. Seyir halinde aracın arka lastiği patlarsa ne olur?

11. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için birinci derecede aktif güvenlik gereçleridir?

12. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı BİRİNCİ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

13. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

14. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

15. Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

16. Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?

17. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

18. Trafik işaretlerine uymada; önceliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

19. Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?

20. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

21. GPS nedir?

22. Turizm bölgelerini gösteren trafik levhaları hangi renktedir?

23. Bozulabilir gıda maddelerini taşıyacak araçların hangi sistem olmalıdır?

24. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

25. Aşağıdakilerden hangisi araçta direksiyon boşluğunun oluşmasına sebep olur?

26. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

27. “Tutulacak yol davranış biçimidir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

28. Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

29. Başka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir?

30. Kimlere kalp masajı yapılır? solunumu durmuş olanlara

31. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliklerindendir?

32. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisinin denetim ile ilgili görevi yoktur?

33. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden ne kadar süre içinde faaliyete başlamak zorundadır?

34. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı içerisinde yer alır?

35. Gümrük işlemlerinde sadece Beyanname ve eklerinin doğruluğunun kontrol edildiği hat hangisidir?

36. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen bedel ne kadardır?

37.Trafik Sigortası hangi hallerde teminat dışında kalır?

38.Sigorta poliçelerindeki KLOZ ne demektir?

39. Aşağıdaki kavramlardan hangisi sigortanın temel ilkeleri arasında yer almaz?

40. Yetki belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

Your score is