Src4 Deneme Sınavı

2. Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine olay yerinde aşağıdakilerden hangisi yapılır ? Title

3. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybına ne denir ?

4. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği, ulaşım sektöründe çalışan sürücülerin mesleki yeterlilik belgelerini nasıl sınıflandırmıştır?

5. Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunla düzenlenmiştir?

6. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre kargo taşımacılığında teslim alınan bir malın aksi bir süre belirtilmedikçe yurt içinde kaç iş günü içinde teslim edilmesi gerekir?

7. Yetki belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

8) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden ne kadar süre içinde faaliyete başlamak zorundadır

9. Bakımı yapılmamış bir aracın egzozundan daha fazla duman havaya karışır. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

10.Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?

11. Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

12. 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu aşağıdaki kuruluşlardan hangisine kara yolları ve trafik ilgili görev ve yetki vermemiştir?

13. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre; geçiş ücretlerini tespit etmeye, artırmaya, indirmeye veya kaldırmaya hangi Bakanlık yetkilidir?

14. Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

15. Yeryüzü şekillerinin biçimlerinde, boyutlarında ve birbirine göre uzaklıklarındaki değişmelerin minimum olmasını sağlamak için, haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşünün alınmasına ne ad verilir?

16. Gece araç kullanırken karşıdan gelen aracın sürüşünü tehlikeye düşürmemek için hangi ışıklar yakılmalıdır?

17. AETR’ ye göre 11 saatlik günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak koşuluyla kaç saate indirilebilir?

18 . Aşağıdakilerden hangisi karda araç kullanma kurallarından değildir?

19. Lastiğin kısımlarından olan topuğun görevi nedir?

20. Aşağıdakilerden hangisi iş organizasyonunda iletişimin yararlarından biri değildir?

21. İş organizasyonunda fiziksel kontrollerden biri olan” lastik kontrolü “ yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılmaz?

22. İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaya ne denir?

23. Kullanacağı araçla ilgili olarak “iş organizasyonu” yapmakla sorumlu olan şoförün aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak zorunda değildir?

24.Karayolunda araç kullanabilmesi için aşağıdaki belgelerden hangisini araçta bulundurma zorunluluğu yoktur?

25. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?

26. Şehirler arası otobüslerde hangi koltuklarda emniyet kemeri takmak zorunludur?

27. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır v.b değerlere sahip olabilme yetisi nedir?

28. Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

29. Güvenli bir sürüş için direksiyon tutarken baş parmak nasıl durur?

30. Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D-817 işareti neyi belirtir?

31. Fren yağı azalmış ise ne ile tamamlanır?

32. I- Jant kapağı çıkartılır. II- Kriko ile araç kaldırılır. III- Bijon somunları sökülür. IV- Bijon somunları gevşetilir. V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Verilenlere göre araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

33. Motor yağ yakıyorsa egzoz dumanı ne renk olur?

34. Bir meslekte, o mesleğin gereklerini yapmak için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi ve becerileri katarak konusunda uzmanlaşmaya ne denir?

35. Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayene edilme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

36. Gümrük mevzuatına göre, taşınan yükün fiziki muayenesi ile birlikte belgelerinin de kontrol edildiği hat aşağıdakilerden hangisidir?

37. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

38. Aşağıdakilerden hangisi stresin zihinsel belirtilerinden biridir?

39. Hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?

40. Hasar oluştuğunda yapılan ödemeler hangi prensip çerçevesinde yer alır?

1-Yarı-römork araçların yol üzerinde daimi olarak basan sabit dingillerinin porasında takılan ve aracın katettiği mesafeyi gösteren ölçüm cihazına ne ad verilir?

Your score is