SRC 4 DENEME SINAVI 3

1 / 40

1. Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 40

2. Motordaki yağın basıncını göstergesine ileten parça aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 40

3. Aşağıdakilerden hangisi araçta,alıcıları ve tesisatı kısa devreden doğacak tehlikeye karşı korur ?

4 / 40

4. Araçlarda arka camın resistanslı (ısıtıcılı) olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 40

5. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

6 / 40

6. Aşağıdakilerden hangisi İletişim Teknolojileri’nin”Filo Yönetiminde” sağladığı avantajlardan değildir?

7 / 40

7. Harita nedir ?

8 / 40

8. Haritaların üst kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

9 / 40

9. Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

10 / 40

10. Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uygulamalarından değildir?

11 / 40

11. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ÜÇÜNCÜ DEFA 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

12 / 40

12. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

13 / 40

13. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

14 / 40

14. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

15 / 40

15. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder ?

16 / 40

16. Kalbin durması halinde kazazedeye kaç dakika içinde kalp masajı yapılırsa yararlı olur?

17 / 40

17. Herhangi bir nedene bağlı olarak kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir ?

18 / 40

18. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

19 / 40

19. Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

20 / 40

20. Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

21 / 40

21. Seyir halinde aracın arkası sağa sola yalpalarlarsa muhtemel sebebi ne olabilir?

22 / 40

22. Hangisi güvenli sürüşü olumsuz yönde etkiler?

23 / 40

23. Bozulabilir gıda maddelerini taşıyacak araçların hangi sistem olmalıdır?

24 / 40

24. Lastik hava basıncı normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

25 / 40

25. İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi “belge kontrolü” işleri arasında yer alır?

26 / 40

26. Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

27 / 40

27.Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir?

28 / 40

28. Hangisi emtia nakliyat sigortasının teminatı kapsamı dışında kalır?

29 / 40

29. Bir sigorta sözleşmesinin oluşumunda, tamamen karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumunda olmaları hangi kavramla ifade edilir

30 / 40

30. Gümrük Mevzuatına göre eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasına ne ad verilir?

31 / 40

31. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 40

32. Aşağıdakilerden hangisi kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri değildir?

33 / 40

33. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

34 / 40

34. Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan faktörlerden bir tanesi değildir?

35 / 40

35. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı içerisinde yer alır?

36 / 40

36. Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

37 / 40

37. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi izin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı ifade eder?

38 / 40

38. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre kargo taşımacılığında teslim alınan bir malın aksi bir süre belirtilmedikçe yurt içinde kaç iş günü içinde teslim edilmesi gerekir?

39 / 40

39. Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 40

40. C Yetki belgesine kayıt ettirilebilecek asgari kapasiteyi sağlayan öz mal taşıtların kaç yaşından büyük olmaması gerekir?

Your score is