ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslar arası veya yurtiçi yolcu, yük ve eşya taşımacılığı yapan firmalarda bulundurulması gereken Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne ÜDY denir.  ÜDY Belgesi kendi içerisinde ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3 ve ÜDY4 olmak üzere gruplara ayrılır.

ÜDY1 Belgesi, Uluslar arası Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi anlamına gelir. ÜDY1 Belgesi uluslar arası yolcu taşımacılığı yapan firmalarda bulunmak zorundadır. ÜDY2 Belgesi, Ulusal Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Mesleki Yeterlilik Belgesi anlamına gelir. Bu belgeyi yurtiçi taşıma yapan firmalar bulundurmak zorundadır. ÜDY1 ve ÜDY2 Belgeleri yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine, yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenlere ve öğrencilere verilir.

ÜDY3 Belgesi, Uluslararası Yük- Eşya- Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi anlamına gelir. Bu belgeyi uluslar arası yük, eşya ve kargo taşımacılığı yapan bütün firmalar bulundurmak zorundadır. ÜDY4 Belgesi, Ulusal Yük- Eşya- Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi anlamına gelir. Bu belgeyi, yurtiçi yük, kargo ve eşya taşımacılığı yapan bütün firmalar bulundurmak zorundadır. ÜDY3 ve ÜDY4 Belgeleri yük, kargo ve eşya taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine, yük, eşya ve kargo taşımacılığında ve lojistik alanında kariyer yapmak isteyenlere ve öğrencilere verilir.

Bazı durumlarda ÜDY muafiyeti söz konusu olabilir. Üniversite ve Yüksekokulların 4 yıl süren lisans bölümlerinden ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, karayolu taşımacılığı bölümlerinden mezun olmuş veya bu bölümlerde yüksek lisans ya da doktora derecesi almış olanların bu belgeye sahip olmaları zorunlu değildir. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü ya da ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az 3 yıl şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı ünvanına sahip olarak görev yapanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez veya taşra teşkilatında en az 3 yıl trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı ya da emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar da bu belgeden muaf sayılırlar. ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olarak en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler de bu belgeden muaf sayılırlar.

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü ya da ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az 3 yıl daire başkanı, bölge müdürü veya daha üst ünvanla görev yapmış kişiler Ulaştırma Bakanlığı’na talepleri halinde bu belgeye sahip olurlar.

Bir cevap yazın